Locaties

Op 26, 27 en 28 augutus 2022 vinden de Nature Impact Days plaats bij 18 te gekke natuurlocaties! Alle klussen kun je straks vinden op de kaart. Onderaan de pagina vind je meer informatie over de deelnemende organisaties.

Stichting Natuurrijk

Bij Stichting Natuurrijk bewijzen Kees en Birgitte Beaart hoe mooi de natuur kan groeien, zonder gebruik van zware machines, pesticiden en meststoffen. Waar eens een stuk weiland was, daar groeien nu inheemse planten, bomen, struiken, en het is rijk aan verschillende diersoorten, insecten en amfibieën. Natuurrijk is een plek waar je je verbaast over de veerkracht, pracht en rijkdom van de natuur.

Voedselbos Benthuizen

Voedselbos Benthuizen is een particulier voedselbos dat zich nog bevindt in de startfase. Er komen steeds meer bomen, planten, struiken, bloemen en kruiden bij. Dat versterkt de biodiversiteit en is dan ook een waar paradijs voor verschillende organismen. Tegelijkertijd levert het bos ook lokaal voedsel op voor de mens!

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. Zij maken zich sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die zij beheren, maar ook daarbuiten. Want ze gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen.


Bij Natuurmonumenten zijn er tijdens de Nature Impact Days twee klussen te doen. Eentje bij de Ackerdijkse Plassen (op zaterdag) en eentje op Buitenplaats de Tempel (op zondag).

Hof van Segwaert

De Hof van Seghwaert is een oude boomgaard in Zoetermeer. Voor 1970 was Zoetermeer een agrarisch gebied vol met boomgaarden. Deze zijn door de bouw van woonwijken in Zoetermeer vrijwel geheel verdwenen. Medio 2014 heeft een bewonersinitiatief zich ontfermt over een van de laatste oude perenboomgaard van Zoetermeer. De stichting De Hof van Seghwaert heeft deze historische plek in korte tijd en met steun van de Gemeente Zoetermeer omgevormd naar een wijktuin. De boomgaard moet behouden blijven en een verbindende functie krijgen in de buurt. Een plek waar iedereen aan mee kan helpen. Een plek waar bewoners zich thuis voelen en elkaar tegen komen.

Staatsbosbeheer Hof van Delfland

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Voedselbos Vlaardingen

Voedselbos Vlaardingen realiseert aan de rand van de stad het grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam.

Stichting Leiden Oogst

Het Zoete Land is een biologische moestuin en is onderdeel van Stichting Leiden Oogst.


Het doel van de stichting is om een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame voedselomgeving in de regio Leiden. Dat doen wij door te zorgen voor een sterke en rijke relatie tussen consument en voedsel, het gebruik van meer grond in en om Leiden voor natuurvriendelijke voedselproductie en voor een gezondere bodem en meer biodiversiteit.


Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude

De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude zet zich in voor de bescherming en bestudering van de omgeving, met name de vogels die in het landschap leven. De vereniging beschermt weidevogels en plaatst kunstmatige nestgelegenheden voor erfvogels. Ook onderhouden onze vrijwilligers het landschap in de omgeving Koudekerk Hazerswoude.

Stichting Landgoed Veldzicht

Streekmuseum en landerij Veldzicht is sinds 2009 gevestigd in de boerderij ‘Veldzicht’, die 1864 aan de Herenweg 114 werd gebouwd. De laatste bewoner, Jaap Hoogeveen, wilde dat de boerderij en de landerijen behouden zouden blijven als authentiek element in het landschap. Zo geschiedde. Een prachtige boerderij met nog mooiere planten en kruidentuinen is in Noordwijk gevestigd. Vrijwilligers zijn hier de drijvende kracht achter het werk van het nodige onderhoud en de community die zij hebben opgebouwd.

Stichting Groen Cronesteyn

Stichting Groen Cronesteyn, opgericht in maart 2020, is een platform voor mensen die de natuur en het landschap van Polderpark Cronesteyn willen verbeteren en beschermen. Het park heeft een mooi, oud cultuurlandschap en bijzondere natuur, maar die staat wel onder druk. Stichting Groen Cronesteyn maakt zich sterk voor het behoud van de grutto in het park, voor de bijzondere planten in de moerastuin, voor schoon water en bovenal voor een mooi, open park waar mensen graag van de natuur komen genieten.

Heemtuin Goudse Hout

In de Heemtuin Goudse Hout wordt de natuurlijke rijkdom en verscheidenheid van het oorspronkelijke veenweidegebied, zoveel mogelijk, in ere hersteld. De tuin ligt midden in het rustige recreatiegebied de Goudse Hout en is dagelijks geopend.

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk stelt zich tot doel inwoners en bedrijven, maar ook de gemeentelijke organisatie van Bodegraven-Reeuwijk te informeren en te stimuleren op alle thema’s die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze dorpen. Die zoektocht naar ander gedrag en innovatieve techniek biedt aan ieder van ons iedere dag kansen om bewust duurzame keuzes te maken. We bieden een platform zodat initiatieven verbonden worden en elkaar versterken. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en boeiend.

SMP Voedselbos Koningsspil

Voedselbos Koningsspil is onderdeel van de Stichting Sociale Moestuin Papendrecht. Koningsspil is een sociaal, toegankelijk Voedselbos; vrij van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Waar iedereen mag komen plukken om de natuur op haar natuurst te proeven.

Stichting Schiedamse Molens

De Babbersmolen is een oude poldermolen uit 1710, midden in stedelijk gebied. Op het molenerf en in de directe omgeving is een kleinschalig historisch cultuurlandschap weer tot leven gewekt. Je vindt er bijvoorbeeld een wilgen kweekbos, eendenkooi, natte weide, sloten, moestuin en kippen!


Bezoekers ervaren hoe een poldermolenaarsgezin vroeger leefde van en met de natuur. Kennis die veelal verloren is gegaan maar hier herontdekt kan worden: welke kruiden en planten kunnen we gebruiken?; hoe maak je groente in voor de wintermaanden?; hoe gebruik je een zeis voor natuuronderhoud?


Het ouderwetse ‘rommelige’ boerenlandschap zorgt voor een grote biodiversiteit die vroeger vanzelfsprekend was maar nu hard achteruit holt. Help mee om het te onderhouden!


Door mee te helpen bij het landschapsonderhoud leer je hoe de mensen vroeger van en met de natuur leefden. De natuur biedt heel veel en door verstandig gebruik put je haar niet uit. Daar kunnen we tegenwoordig nog iets van leren.

Zuid-Hollands Landschap

Sinds 1934 zet het Zuid-Hollands Landschap zich in voor de natuur in de drukste provincie van Nederland. We zijn een stichting van en voor natuurliefhebbers. Een club van samenwerkende boswachters, donateurs, vrijwilligers, dagjesmensen, biologen, partners en betrokken inwoners. Samen omarmen we het groen in onze provincie.

IVN-Stadsvergroeners

IVN Stadsvergroeners bestaat uit een groep enthousiaste jong-volwasssenen van gemiddeld 18-30 jaar die zich vrijwillig inzetten voor het behoud en verbetering van stadsnatuur (waaronder de Tiny Forests) in Zuid-Holland. De IVN Stadsvergroeners beslaat een team van jong-volwassenen voor jong-volwassenen! Het kernteam organiseert regelmatig activiteiten in en om de Tiny Forests of andere stadsnatuur. De steeds groter wordende "zwerm" van jong-volwassenen rond het kernteam stropen de mouwen op en helpen op bij de activiteiten met snoeien, bomen (ver)planten en andere leuke klussen. Samen aan de slag voor natuur in de buurt!

Stichting Stiltegoed

Stichting Stiltegoed heeft als missie het actief in de wereld zetten en het natuurlijk beheren van Stiltegoed, een gebied van 10 hectaren groot in het buitengebied van Delft, Den Haag en gemeente Pijnacker-Nootdorp, ingericht ten behoeve van rust, bewustzijn en bezinning. Doel: een plaats van rust aan te bieden in een prikkelrijke samenleving.


Op Stiltegoed zijn ten behoeve van de biodiversiteit twee Tiny Forests en twee Voedselbosjes aangelegd. Ongeveer eenmaal per 2 maanden gaat een vast groepje vrijwilligers (georganiseerd via een mailgroep) aan de slag om de Voedselbosjes en Tiny Forests te onderhouden.

De Nature Impact Days worden mogelijk gemaakt door:

Het Zuid-Hollands Landschap

IVN Natuureducatie

De Groene Motor

Fonds 1818