Hoofdstuk 1

Het organiseren van een Nature Impact Days-activiteit

In dit Hoofdstuk gaan we een aantrekkelijke natuurklus bedenken voor uw groene organisatie. Hiervoor gaan we eerst in op de achtergrond. Waarom wilt u eigenlijk een activiteit organiseren voor jonge vrijwilligers en wat motiveert ze om zich in te zetten voor de natuur? Deze achtergrond nemen we vervolgens mee in de brainstorm voor de TOP natuurklus.

Het doel van een Nature Impact Day-activiteit

Nederland telt meer dan honderdduizend groene vrijwilligers. Zij zetten zich allemaal op een andere manier in voor natuur door middel van tellen, vertellen, herstellen en andere vormen. Een onderzoek onder 4000 groene vrijwilligers toont aan dat vrijwilligers gemiddeld een hoge leeftijd hebben en hoog opgeleid zijn.

Er zijn in Nederland een hoop mensen die op dit moment nog geen groen vrijwilligerswerk doen, maar dat wel zouden willen doen. Ongeveer 1/3 van deze groep ‘groene vrijwilligers van de toekomst’ zijn jonge mensen (tussen de 18 en 35 jaar). Bij deze groep valt nog veel te winnen wat betreft het werven van meer vrijwilligers. Door hen te betrekken bij het vrijwilligerswerk komt een nieuw soort type vrijwilliger beschikbaar. Deze potentiële vrijwilligers kunnen nieuwe visies en ervaringen met zich meebrengen voor uw organisatie. 

 

Met name vanuit het perspectief van deze nieuwe vrijwilligers, ontstaat er een diversiteit die werkomgeving prettiger maakt. Er ontwikkelt zich een nieuwe vrijwilligerspool die meer verwelkomend aanvoelt voor verschillende mensen.


Mensen van 18 tot 35 jaar met interesse in groen vrijwilligerswerk weten vaak niet goed waar ze terecht kunnen. Ze zijn bijvoorbeeld nooit gevraagd om mee te helpen of hebben er nooit over nagedacht. Daarnaast is hun leefwereld ook anders dan die van de huidige groep vrijwilligers. De huidige groep is vooral gepensioneerd en heeft daardoor meer tijd om zich frequent in te zetten. Studenten of young professionals hebben juist gebrek aan tijd vanwege andere verantwoordelijkheden zoals een studie of een baan. Zij hebben de behoefte aan een flexibelere vorm van vrijwilligerswerk. 

 

Een Nature Impact Days-klus sluit beter aan de bij leefwereld van deze groep. De klus is een vrijblijvende en laagdrempelige manier om in aanraking te komen met groen vrijwilligerswerk.

Ga bij uzelf na:


Wat is uw motivatie om een Nature Impact Days-activiteit te organiseren?

Wat voor jongeren wil u bij die klus betrekken? Welke motivaties, kennis en vaardigheden moeten ze hebben?


Houd uw antwoorden bij op het werkblad.

Download het werkblad voor hoofdstuk 1

Werkblad Hoofdstuk 1


Terug naar hoofdpagina
Hoofdstuk 1.2