Motivaties begrijpen

De motivatie van de jonge vrijwilliger

Het is belangrijk dat de klussen aansluiten bij de leefwereld van jonge vrijwilligers. Om jonge mensen te betrekken bij een natuurklus is het goed om na te gaan wat hen motiveert om mee te doen aan een natuurklus. Deze motivatie kan gebruikt worden om de klus en de communicatie daarover aantrekkelijker te maken.  

 

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een groot doelgroeponderzoek uitgevoerd waarin de motivaties, interesses en wensen van potentiële groene vrijwilligers zijn onderzocht. Hier zijn kernmotivaties van deze nieuwe vrijwilligers uitgekomen die samengevat kunnen worden als impact makenleren en ontmoeten.

Onder impact maken valt bijvoorbeeld de motivatie om jezelf in te zetten voor de natuur (55% van potentiële vrijwilligers geeft dit aan als motivatie) en eigen leefomgeving (45%), of aan een beter milieu en klimaat bijdragen (44%). Motivaties draaien niet enkel om landschap en natuur, veel mensen geven ook aan zich te willen inzetten voor de maatschappij (34%).

 

Motivatie om te leren -- vooral over de natuur zelf -- is ook een belangrijke reden om mee te werken bij een natuur- of landschapsorganisatie (38%).

 

Voor ontmoeten is van is de gezelligheid (36%) en het opdoen van sociale contacten (30%).

Bron: rapport 'De groene vrijwilliger van de toekomst", Rijksoverheid

Ga bij uzelf na


Bij welke motivaties kan mijn organisatie goed aansluiten?


Verderop in het hoofdstuk zal u leren hoe u deze motivaties in een activiteit kunt verwerken.

Huidige vrijwilligers betrekken

Ook de huidige groene vrijwilligers hebben verschillende motivaties voor het doen van vrijwilligerswerk. Deze zijn onderzocht door dr. Wessel Ganzevoort. De belangrijkste drijfveren van groene vrijwilligers zijn bescherming van de natuur en het opbouwen van een connectie met de natuur. 

 

Er zijn echter kleine verschillen tussen de drijfveren van de verschillende typen vrijwilligerswerk (tellen, vertellen, herstellen). Vertellers leggen bijvoorbeeld meer nadruk op nieuwe dingen leren en anderen leren over het belang van hun werk voor toekomstige generaties. Herstellers vinden het sociale aspect en het werken in de buitenlucht juist erg belangrijk. 

 

De motivatie van huidige vrijwilligers en toekomstige, jonge vrijwilligers vertoont dus veel overeenkomsten met impact maken, leren en ontmoeten. Dit kunt u in uw voordeel gebruiken. Door de nadruk te leggen op overeenkomstige motivaties, kunnen de huidige vrijwilligers makkelijker een band opbouwen met de nieuwe vrijwilligers.

Ga bij uzelf na


Welke motivaties herkent u al bij uw huidige vrijwilligers? 

Hoe kunt u die motivaties inzetten om een band op te bouwen met nieuwe, jongere vrijwilligers?

Hoofdstuk 1.1
Hoofdstuk 1.3