Een activiteit 'jongerenproof' maken

Nu er een of meerdere ideeën voor een natuurklus zijn ontstaan en de beperkingen ook duidelijk zijn, willen we de klus gaan richten op de jongeren zelf.


Zoals reeds vermeld zijn de voornaamste redenen voor jongeren om zich aan te sluiten bij een organisatie, impact makenleren en ontmoeten. Door de motivatie van jongeren centraal te zetten in de natuurklus en in de communicatie daarover, maak je het aanbod van de natuurklus nog interessanter.


De aantrekkelijkheid van de activiteit is een belangrijk aspect, wat we gaan uitleggen aan de hand van voorbeelden. Het gebruiken van de motivatie van jongeren in de activiteit kan worden waargemaakt aan de hand van het onderstaand stappenplan.


1. Koppel de natuurklus aan de impact

Stap 1 heeft voornamelijk te maken met de communicatie van de natuurklus. Tabel 1 geeft aan dat door simpelweg de natuurklus te koppelen aan het hogere doel dat jongeren belangrijk vinden in de vacature voor de natuurklus, de activiteit aantrekkelijker overkomt wanneer jongeren hierover lezen. Terreinwerk is nodig om uiteindelijk de biodiversiteit te vergroten; bij het helpen met het aanleggen van een voedselbos zet iemand zich ook in voor zijn of haar eigen leefomgeving.

Tabel 1: Natuurklus + Motivatie = pakkende communicatie

Ga bij uzelf na


Hoe kunt u de ideeën bij de brainstorm en de motivaties van jongeren aan elkaar koppelen?


Lees terug naar de motivaties van jongeren voor groen vrijwilligerswerk. Bij welke motivaties dacht u uw klus aan te kunnen sluiten?

2. Breng het sociale aspect in de activiteit

Jongeren vinden het over het algemeen leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Vaak wordt een natuurklus gedaan in een groep. Het is goed om bij het promoten van de activiteit de nadruk te leggen hierop: geef aan dat het in groepsverband gaat. Maak het daarnaast mogelijk om een vriend of vriendin mee te nemen. Meedoen met een natuurklus kan namelijk een drempel zijn voor sommigen, doordat het spannend kan zijn om in een nieuwe groep te komen.

 

Waarschijnlijk start de groep met allemaal jongeren die elkaar niet kennen. Het is goed om vooraf elkaar voor te stellen met een spel of gewoon een leuke vraag. Waarom helpen ze mee? Breek het ijs. Bijvoorbeeld door de buurman en buurvrouw die elkaar niet kennen even aan zich voor te stellen. Maak ruimte in de dag waar er gekletst kan worden, bijvoorbeeld tijdens de lunch of een koffie en thee moment.


Ontmoeten maakt vrijwilligerswerk aantrekkelijker. Hieronder staan wat leuke tips voor ontmoetingsspellen/ideeën:

3. Iets nieuws leren

Doordat jongeren nog aan het begin van hun leven staan, vormt ook hun carrièreperspectief een belangrijk deel van hun motivatie om mee te doen aan groen vrijwilligerswerk.


Bekijk het volgende filmpje over groene projecten met jongeren in Engeland.

Veel van de geïnterviewde jongeren vertellen dat het vrijwilligerswerk belangrijk was voor hen om iets te leren waar ze later in hun carrière iets aan hebben. Ze willen zichzelf nog ontwikkelen.

4. Er iets voor terugkrijgen

De jonge vrijwilliger vindt het belangrijk om iets terug te krijgen voor het werk dat hij of zij doet. Hierbij gaat het niet per se om iets terugkrijgen in de fysieke zin. Dit kan ook op sociaal gebied zijn doordat ze terugkrijgen dat ze nieuwe natuurliefhebbers leren kennen, of iets nieuws leren over de natuur (zie stap twee en drie).


Voor de aantrekkelijkheid van de natuurklus is het goed om dit duidelijk aan te geven in de advertentie. Bij geven van workshop of training voorafgaand aan de natuurklus kan bijvoorbeeld een certificaat aangeboden worden.


De natuurklus kan ook aantrekkelijker worden gemaakt als jongeren iets terugkrijgen in de fysieke zin. Denk hierbij aan eten of een bedankje. Eten kan gekoppeld worden aan de activiteit zelf als er bijvoorbeeld onkruid moet worden gewied in een kruidentuin en er tijdens de pauze een kruidentheesessie worden georganiseerd. Een ander voorbeeld is een nieuw aangelegde vuurplaats die meteen kan worden gebruikt om op te koken. Een bedankje kan in de vorm van een klein souvenirtje.


Ga bij uzelf na


Kijk voor voorbeelden van vacatures bij de bestaande natuurklussen.


Gebruik de checklist (zie onder) om te kijken hoe u een vacature aantrekkelijk kan maken.

Download de vacature-checklist

Vacature-checklist Nature Impact Days


Hoofdstuk 1.3
Hoofdstuk 1.5