Storytelling

Als je inzichtelijk hebt gemaakt wat en wie je nodig hebt om jouw evenement te laten slagen, is het tijd om deze mensen te benaderen om zich bij jouw initiatief aan te sluiten. Hier komt storytelling om te hoek kijken. De manier waarop jij je verhaal overbrengt is van belang, want je wil dat natuurlijk doen op een manier die andere mensen enthousiasmeert om zich bij jouw project aan te sluiten. Storytelling maakt in drie stappen inzichtelijk hoe je jouw verhaal het beste kunt opbouwen en welke elementen je in je verhaal kunt opnemen om je doel te bereiken.

1. De opbouw van het verhaal

Vertel je verhaal vanuit jouw eigen motivatie. Hoe ben jij hierbij betrokken geraakt, waarom heb jij dit bedacht? Je motivatie is niet zelden terug te leiden tot iets wat je in je jeugd hebt meegemaakt.


Door je verhaal persoonlijk te maken, nodig je mensen uit om een persoonlijke relatie met jou aan te gaan. Richt je verhaal vervolgens op het uitnodigen van anderen. Waarom zouden mensen zich bij jouw initiatief willen aansluiten? Benadruk tot slot dat er sprake is van urgentie en waarom dat zo is.


2. De balans tussen actieremmers en actiemotivators

Je verhaal heeft als doel om mensen tot een bepaalde actie aan te zetten. Om dat doel te behalen, wil je bepaalde gevoelens oproepen bij je toehoorders. Het is hierbij belangrijk om een balans te vinden tussen zogenaamde actieremmers en actiemotivators. In het overzicht hieronder worden de uitersten getoond. Hou er rekening mee dat de balans in je verhaal niet doorslaat naar een actie-remmend gevoel. Je kunt je verhaal testen bij iemand om je heen om te checken of jouw verhaal motiverend werkt of op sommige punten toch doorslaat naar zo’n actie-remmend gevoel.

 

Bron: Workshop Sandra Ball 


3. Duidelijk verzoek

Sluit je verhaal af met een heel duidelijk verzoek. Dit kan bijvoorbeeld het verzoek zijn om mee te helpen aan jouw project. Vertel in dit verzoek dan ook praktische informatie zoals de datum, tijd en locatie waarop je hulp vraagt.


Door je verzoek zo concreet mogelijk te maken is het voor andere mensen makkelijker om te besluiten of ze er gehoor aan geven. Bovendien vraagt een duidelijk verzoek om een duidelijk antwoord.

Je kunt jouw verhaal natuurlijk ook gebruiken om via social media te werven. Je kunt hier meer info over vinden in het hoofdstuk over online werving [link naar social media].


Ter inspiratie voor het maken van jouw eigen verhaal, kun je op YouTube eens wat speeches bekijken van Barack en Michelle Obama. Probeer de structuur in hun verhaal te herkennen, dan zul je zien dat de elementen van storytelling vaak terugkomen.


Een ander goed voorbeeld is de volgende speech over het pesten van mensen uit de LGBT community:

Hoofdstuk 2.1
Hoofdstuk 2.3